• Samenwerken aan de toekomst

Samenwerken aan de toekomst

Op 2 november ondertekenden de stichting Katholieke scholengemeenschap Etten-Leur, de stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal, de stichting Markland College, de stichting mgr. Frencken en de stichting voor Katholiek Voortgezet Onderwijs in het Dongemondgebied het convenant “Samenwerken aan strategisch HRM".

In dit convenant spreken de 5 besturen de intentie uit om:

-gezamenlijk een visie te ontwikkelen op het terrein van strategisch HRM beleid;
-gezamenlijk vorm te gaan geven aan de uitvoering van deze strategische visie;
-te onderzoeken op welke wijze de afdelingen personeel en organisatie van de verschillende organisaties elkaar kunnen versterken;

De maatschappelijke context waarbinnen het onderwijs acteert verandert steeds en om als onderwijsorganisatie kwaliteit te kunnen blijven bieden moeten medewerkers in dat onderwijs toegerust blijven om mee te kunnen groeien met die veranderingen. Schoolbesturen moeten daarbij hun rol pakken en een actieve rol nastreven in de ontwikkeling van de medewerkers op die scholen. Om deze actieve rol goed te kunnen spelen slaan de vijf besturen in onze regio de handen ineen. Samen gaan ze in de komende drie jaar op zoek naar een manier die ervoor zorgt dat onze mensen voor de klas en ondersteunend aan de klas de kwaliteit kunnen blijven leveren die nodig is.