• Digitale scholenmarkt
  • Digitale scholenmarkt
  • Digitale scholenmarkt

Digitale scholenmarkt

Op 17 november heeft een online scholenmarkt voor de leerlingen van groep 8 en hun ouders plaatsgevonden. In een digitale omgeving kunnen leerlingen en ouders informatie vergaren voor de keuze van de school voor voortgezet onderwijs.

Naast algemene formatie over onze school kunnen leerlingen en ouders via zgn. break outs inlichtingen krijgen over specifieke onderwerpen, zoals: vmbo XXL, ondersteuning, mavo XXL, meer- en hoogbegaafdheid, gymnasium en O&O.