• Grootschalige kluisjescontrole
  • Grootschalige kluisjescontrole

Grootschalige kluisjescontrole

Op 1 december hebben de directieleden en de leerlingencoördinatoren van onze school, onder toeziend oog en met begeleiding van een drietal BOA's en een tweetal agenten alle 1300 kluisjes van de leerlingen in de drie leshuizen geïnspecteerd.

In het kader van het veiligheidsconvenant, waarbij de Gemeente Halderberge, justitie, politie en het Markland College een gezamenlijke aanpak beschreven hebben om de veiligheid van de leerlingen van onze school te bewaken en te bevorderen, werden dit schooljaar alle kluisjes van de leerlingen doorzocht. Doorgaans werd er steekproefsgewijs gecontroleerd. Dit jaar ontsnapte er geen enkel kluisje aan de inspectie.

Ook dit schooljaar werden er geen verdachte zaken, zoals drugs of wapens aangetroffen. Sommige kluisjes leverden wel onaangename vondsten op: broodtrommels die rijp zijn voor het afval, beschimmelde boterhammen, T-shirts van LO die de wasmachine lange tijd gemist hebben, schoolfoto's die al lang geretourneerd hadden moeten zijn etc.

Er waren ook opvallende, positieve vondsten: talloze potjes pindakaas en pakken hagelslag, dikke literatuurboeken, honderden ongebruikte mondkapjes.

Kortom: de directie was erg tevreden met het verloop van de kluisjescontrole en het positieve resultaat ervan.