• Prachtige werkstukken bij keuzetijd
  • Prachtige werkstukken bij keuzetijd
  • Prachtige werkstukken bij keuzetijd

Prachtige werkstukken bij keuzetijd

Keuzetijd levert heel vaak fraaie werkstukken op. Ook nu weer een bloemlezing van prachtige werkstukken, gemaakt in de keuzetijdlessen.

Mevrouw Van Nieuwburg had als thema ‘surrealistisch belegde broodjes’ aan de leerlingen meegegeven. Ontdek de verschillen met real life!