• Markland Oudenbosch aspirant-lid BegaafdheidsProfielscholen!

Markland Oudenbosch aspirant-lid BegaafdheidsProfielscholen!

Op 2 februari 2021. viel er een brief op de digitale mat van het Markland Oudenbosch, waarin aangegeven werd dat onze school voldeed aan de basiseisen als aspirant-lid van de vereniging BegaafdheidsProfielScholen (BPS).

Natuurlijk zijn wij hier erg blij mee. Het Markland Oudenbosch heeft begeleiding van leerlingen hoog in het vaandel staan. Leerlingen die moeite hebben om zich de leerstof eigen te maken, dyslectisch of faalangstig zijn of te maken hebben met sociaal-emotionele problemen worden vanuit mentoren, vakdocenten en het ondersteuningsteam ondersteund.

Die ondersteuning blijkt ook nodig te zijn voor de cognitief (meer- en hoog)begaafde leerlingen. Het niet goed onderkennen en begeleiden ervan, leidt vaak tot onderpresteren en zelfs uitval.

Wij hebben hiervoor o.a. middels scholing expertise binnen de school gehaald en een klas voor meer- en hoogbegaafde kinderen ingericht in de tweejarige brugklas. De klas is kleiner dan de andere klassen en heeft twee mentoren die de leerlingen intensief begeleiden.

Hierbij gaat het niet alleen om cognitieve uitdaging, maar zeker ook om persoonlijke begeleiding. Er vindt een uitgebreide intake plaats, waarin doelen opgesteld worden voor een persoonlijk ontwikkelingsplan. Het onderwijsprogramma is speciaal aangepast voor de doelgroep, waarbij de lessen zoveel mogelijk op vwo-niveau gegeven worden. Klassieke vorming, onderzoekend leren, keuzetijd met bijv. Japans maken hier deel van uit.

Ook zijn er via maatwerk mogelijkheden om praktijkvakken op de afdeling beroepsgerichte leerwegen te volgen, waarbij de leerling toch deel uitmaakt van de (havo-/vwo-)klas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Onze school is nl. een brede scholengemeenschap met alle opleidingen in huis. Toelating tot deze speciale klas kan met een havo- of vwo-advies van de basisschool. Natuurlijk is het ook mogelijk om in een andere klas of afdeling geplaatst te worden en ambulante HB-begeleiding op maat te krijgen.

Vanwege de grote interesse voor dit aanbod organiseren wij op 11 februari aanstaande een digitale informatieavond over de begeleiding op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Inschrijven kan via Meer- of hoogbegaafd? (make-your-mark.nl).

Het lidmaatschap van de vereniging BegaafdheidsProfielScholen betekent, dat onze school nu deel uitmaakt van een groep van 50 Nederlandse BegaafdheidsProfielScholen voor voortgezet onderwijs is (https://www.begaafdheidsprofielscholen.nl).

Dit is een eerste erkenning van de kwaliteit die neergezet is richting een nog betere begeleiding en het bieden van nog betere persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden voor alle leerlingen.

Tevens zetten wij onze expertise in voor het bieden van extra ondersteuning op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid op het Markland Zevenbergen.

Onze school heeft 3 jaar tijd om aan alle eisen voor volwaardig lidmaatschap te voldoen. Wij zijn ervan overtuigd dat zeker binnen de gestelde termijn te halen.

Wij en het onderwijsstadje Oudenbosch zijn trots!