• Extra lessen taal en rekenen voor nieuwe brugklasleerlingen

Extra lessen taal en rekenen voor nieuwe brugklasleerlingen

Het Markland Oudenbosch, gaat in samenwerking met het Junior College Halderberge, komend schooljaar extra lessen taal en rekenen aan de nieuwe brugklassers aanbieden om eventuele opgelopen leerachterstanden zo weg te werken.

Vanaf het begin van het schooljaar zal elke nieuwe brugklasser een extra les taal en een extra les rekenen op het lesrooster krijgen. Daar waar nodig, kan die ondersteuning nog uitgebreid worden. Samen gaan we ervoor zorgen, dat de leerlingen na de tweejarige brugperiode op het goede niveau doorstromen!