• Practicum biologie
  • Practicum biologie

Practicum biologie

Met kleine zweetdruppeltjes op het voorhoofd gingen de examenkandidaten van 4 mavo deze week aan de slag voor hun afsluitende practicum.

Onderzoek naar korstmossen en luchtvervuiling was het thema van het practicum, tevens het laatste schoolexamen voor deze lichting. Onder toeziend oog van de toa’s en hun docente, mevrouw Vissers, spanden de leerlingen zich uiteraard in om een fraai cijfer te scoren. De meesten konden inderdaad een prima resultaat bijschrijven!