• Laatste week tijdvak 2

Laatste week tijdvak 2

Het zijn de laatste loodjes van de examens van dit schooljaar staan op het programma. De leerlingen van 4 kader wisselen van rol met 4 basis, wat het praktisch examen betreft.

Vanaf 21 juni gaan de kaderleerlingen in de profielen BWI, HBR, PIE en ZW aan de slag.

Dinsdag 22 juni klinkt het startschot voor de digitale examens voor de 20 basisleerlingen. Zij hebben wiskunde, Nederlands, biologie, economie, natuurkunde/scheikunde en Engels op het menu.

Tegelijkertijd gaan er leerlingen van de examenklassen mavo-havo-vwo verder met hun gemiste examens of hun herkansingen om alsnog te slagen of hun eindcijfer te verbeteren. Vrijdag 2 juli krijgen al deze leerlingen te horen of het diploma behaald is.