• Slechts vier gezakten

Slechts vier gezakten

Maar liefst 224 van de 228 examenkandidaten van de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg, mavo, havo en vwo zijn geslaagd voor hun diploma

Dat is een score van 98,2%! Uiteraard een prachtig resultaat, zeker in een lastige en zware coronaperiode.

Nadat twee kaderleerlingen onlangs goed nieuws (Geslaagd!) van examensecretaris Van Loon gekregen hadden, waren er nog twee eindexamenkandidaten (1 van mavo en 1 van havo) in het 3e tijdvak over, die vandaag vol spanning het telefoontje van hem afwachtten. Helaas was er geen goed nieuws voor beide dames te melden. Beiden voldeden niet aan de eisen, die gesteld worden aan het behalen van een diploma. Spijtig, maar de cijfers spraken niet in hun voordeel.

Volgende week dinsdag 20 juli (voor mavo), woensdag 21 juli (voor basis en kader) en donderdag 22 juli (voor havo en vwo) worden de diploma's en de cijferlijsten aan de geslaagden overhandigd. Ondanks alle coronaperikelen en de daarmee gepaard gaande maatregelen, zullen de diploma's wel op school in de tent ondertekend kunnen worden.

Uiteraard zijn wij meer dan trots op zoveel geslaagden! Volgende week blikken wij nog een keer, samen met de geslaagden en hun ouders, terug op hun schoolcarrière op onze school.