• Nieuw schoolplan Markland College Oudenbosch 2021-2025

Nieuw schoolplan Markland College Oudenbosch 2021-2025

Het nieuwe schoolplan van het Markland College Oudenbosch bouwt voort op de uitgangspunten. die we vanuit het schoolplan 2016 – 2020 hebben gerealiseerd.

We willen de bijzondere status van onze school waar we onderwijs van gymnasium tot en met basis/kader onder één dak aanbieden, verder uitbouwen. In het nieuwe schoolplan bieden we zicht op het vervolg. Natuurlijk doen we dat in een context van forse groei, nieuwbouw en een forse aanwas van nieuwe collega’s.