Uitleg stage


De leerlingen van leerjaar 3, afdeling BGL (vmbo basis en kader) van onze school kregen 9 november uitleg over hun stage (extern leren).

De leerlingen moeten vanaf februari 2022 elke dinsdag stage gaan lopen. Dit doen zij tot het einde van het schooljaar. Vanaf nu t/m 1 februari moeten de leerlingen op zoek naar een geschikte stageplek. Alle opdrachten rondom het extern leren zijn verwerkt in een stageboek en tevens ook in Qompas (onze digitale lob-methode). Loopbaancoaches begeleiden de leerlingen bij het extern leren. Hopelijk helpt deze stage bij het kiezen van een geschikte vervolgopleiding/beroep voor in de toekomst.

@loopbaancoaches, bedankt voor jullie inzet en succes met het begeleiden van de leerlingen

@leerlingen van klas 3, succes met het vinden van een geschikte stage!