• Snuffelstage

Snuffelstage

Week 47 zijn de leerlingen uit 2 basis/kader, afdeling BGL, geïnformeerd over de zogenaamde (snuffel)stage.

Het is de bedoeling, dat de leerlingen nu op zoek gaan naar een geschikte stageplek. Nadenken, oriënteren, contact leggen, overeenkomsten in orde maken...dat soort zaken regelen, zodat je straks (van 24 januari t/m 28 januari 2022) stage kunt lopen.

Wij vinden het belangrijk, dat leerlingen al snel met het bedrijfsleven in aanraking komen, omdat ze nergens zo veel en zo snel leren als in de praktijk. Dat betreft zowel de vakvaardigheden van het beroep als de sociale vaardigheden, die voor het beroep vereist zijn. Hopelijk helpt dit bij het oriënteren en kiezen van een juist profiel, de eventuele vervolgopleiding en toekomstig beroep.