• Lessen tot aan kerstvakantie komen grotendeels te vervallen

Lessen tot aan kerstvakantie komen grotendeels te vervallen

Zoals ongetwijfeld bekend is, heeft het kabinet een harde lockdown ingevoerd, waarbij onmiddellijke (gedeeltelijke) sluiting van het voortgezet onderwijs een onderdeel van het besluit is.

Het kabinetsbesluit betekent, dat wij de deuren van onze scholen de komende week moeten sluiten, met uitzondering voor:

  • de examenleerlingen
  • de leerlingen, die praktijkvakken volgen binnen leerjaar 3 en 4 van de basis- en kaderopleiding
  • leerlingen met een kwetsbare thuissituatie
  • de leerlingen van ouders met essentiële beroepen.

Dit betekent dat BIJNA al onze leerlingen vanaf aanstaande maandag 20 december tot en met maandag 10 januari 2022 (die dag is een studiedag) vrij zijn. Er zijn geen ook geen online lessen voor de groepen, die niet naar school hoeven.

Wanneer wordt uw dochter of zoon WEL op school verwacht?

- Leerlingen die in de leerjaren 4 basis, 4 kader, 4 mavo, 5 havo en 6 vwo zitten (dus alle examenkandidaten). Voor deze leerlingen geldt, dat de lessen OP SCHOOL fysiek worden aangeboden, volgens het rooster, zoals dit in de Zermelo-app wordt aangegeven.

- Leerlingen die in 3 (en uiteraard ook 4) basis/kader zitten, worden OP SCHOOL verwacht voor het volgen van de praktijkvakken. Deze vakken worden op de normale wijze fysiek aangeboden. Ook hier geldt, dat dit gebeurt volgens het rooster, zoals dit in de Zermelo-app wordt aangegeven.

- Leerlingen met een ‘kwetsbare’ situatie. Indien u meent dat uw dochter of zoon om deze reden naar school moet kunnen, dan verzoeken we u om per e-mail contact op te nemen met de teamleider van uw dochter of zoon. De teamleider zal in samenspraak met u besluiten of opvang of school noodzakelijk is.

- Leerlingen van ouders met essentiële beroepen. We hanteren hierbij de regels zoals het Rijk die heeft vastgelegd.

Indien u meent aan deze criteria te voldoen, dan kunt u dit melden aan de teamleider van uw kind.