• Ioniserende stralen practicum
  • Ioniserende stralen practicum

Ioniserende stralen practicum

De aard van de verschijnselen radioactiviteit en röntgenstraling vereist, dat leerlingen hiermee niet alleen theoretisch, maar ook experimenteel kennis maken.

Dat laatste gebeurde altijd in de vorm van demonstraties door de docent. Uit het oogpunt van de stralingsveiligheid konden deze demonstraties niet altijd de toets der kritiek doorstaan.

De rijksoverheid gaf dan ook toestemming voor de oprichting van een mobiel practicum voor experimenten met radioactieve stoffen en röntgenbronnen, waarbij werd tegelijkertijd de didactische aanpak gewijzigd: de demonstratievorm werd omgezet in een leerlingenpracticum. Zelf experimenteren met radioactieve stoffen en röntgenbronnen werd door leerlingen en docenten als zinvoller ervaren dan het passief waarnemen van demonstratie-experimenten.

Vandaag waren de leerlingen van 5 havo en 6 vwo met natuurkunde in het vakkenpakket in de gelegenheid om deel te nemen aan zo'n practicum.