• Terugkomdag leerlingen 3 vmbo (basis/kader)

Terugkomdag leerlingen 3 vmbo (basis/kader)

De laatste periode van de stage (het extern leren) gaat in en vandaag 29 maart keken de leerlingen terug op hun afgelopen stageperiode.

Verschillende activiteiten werden georganiseerd door de loopbaancoaches. Op de foto zien we de activiteit 'tops en tips'. Een activiteit waarbij wordt besproken wat er goed gaat en wat er minder goed gaat op de stage. Leerlingen moesten hun antwoord op een blaadje schrijven en op het schoolbord plakken.

De eindopdracht werd ook alvast besproken. Op dinsdag 28 juni 2022 moeten de leerlingen een kleine presentatie geven.

Deze presentatie moet gaan over hun afgelopen stageperiode. Dit mag op verschillende manieren (een weblog, een fotoverslag, een filmpje of een PowerPoint).

@ Loopbaancoaches en leerlingen, succes in de laatste periode!
@ bedrijven en instellingen, bedankt voor jullie stageplek, hulp en inzet.