• Project 'Snoeproute'

Project 'Snoeproute'

Op maandag 4 april hebben we de kick-off van het laatste project van leerjaar 1 van dit schooljaar, op locatie bij de opdrachtgever in Bergen op Zoom.

Het gaat om het project ‘Snoeproute’. De opdrachtgever is Natuurpodium, samen met de Gemeente Halderberge en Saver.

Snoeproutes zijn de fietsroutes van kinderen van en naar school, die duidelijk herkenbaar zijn aan het zwerfafval van weggegooid verpakkingsmateriaal. Voor buurtbewoners is dit een grote ergernis en het is slecht voor natuur en dieren. Het staat dan ook hoog op de leefbaarheidsagenda’s om hier iets aan te doen. In dit project gaan de leerlingen zich verdiepen in het onderwerp en krijgen ze de vraag om een oplossing te bedenken.

We starten de dialoog vanuit het uitgangspunt: “Afval is grondstof” en een “Grondstof heeft waarde”. De leerlingen krijgen door verschillende activiteiten inzicht in de mogelijkheden van de dingen, die ze weggooien. Zo ontdekken ze de waarde van afval en kunnen ze bedenken hoe ze het zwerfafval op de snoeproutes kunnen voorkomen.