• Afscheid Leo van Balen

Afscheid Leo van Balen

Donderdag 21 april de laatste les voor senior teacher Leo van Balen, de nestor van de sectie aardrijkskunde.

De leerlingen van 6 vwo hadden de eer om van hun geliefde docent aardrijkskunde zijn laatste les ooit te mogen krijgen.

Geliefd bij veel leerlingen, elk jaar weer terug te lezen in de jaarboeken. Niet alleen vanwege zijn geweldige omgang met de leerlingen van onze school, maar zeker ook vanwege zijn vakkennis en de aansprekende verhalen, die hij met zijn studenten deelde.

Na vandaag komt daar een eind aan. De correctie van de examens van de eindexamenkandidaten van havo en vwo neemt Van Balen nog voor zijn rekening, maar daarna laat hij de school achter zich. Tijd voor nieuwe zaken en meer momenten voor zijn gezinsleden.

Tijdens zijn laatste les kreeg Van Balen twee directieleden op bezoek, de heren Van Loon en Vergouwen. Laatstgenoemde nam de carrière van zijn vakgenoot door en refereerde daarbij aan hun gezamenlijke opleiding.