• Oud-leerling Tim Nijssen op bezoek

Oud-leerling Tim Nijssen op bezoek

Tim Nijssen promoveerde op simulaties waarmee de complexe werking van hoogovens in beeld kan worden gebracht om ze op korte termijn te kunnen verbeteren en verduurzamen.

Wereldwijd produceren we meer dan twee gigaton staal per jaar, waarvan het overgrote deel in hoogovens. Om het hoogovenproces duurzamer te maken – minder energieconsumptie, minder onderhoud, minder CO2-uitstoot – helpt het vergroten van het begrip van de werking van deze hoogovens. Tim Nijssen kwam in zijn promotieonderzoek tot een model waarmee kwantitatief de interne werking van hoogovens kan worden beschreven. Met dit model kunnen nieuwe innovaties in het hoogovenproces worden onderzocht, zoals bijvoorbeeld de inzet van waterstof – een serieuze optie om de CO2-uitstoot van staalproductie te kunnen verlagen.