• Paarse vrijdag
  • Paarse vrijdag

Paarse vrijdag

Aanstaande vrijdag 9 december is dé grote actiedag van de GSA (Gender & Sexuality Alliance).

Door elk jaar op de 2e vrijdag in december de school paars te kleuren, zet de GSA zich in voor seksuele diversiteit en genderdiversiteit als norm. Naast een belangrijke zichtbaarheidsactie, is Paarse Vrijdag ook bij uitstek een goed moment om in de lessen daar aandacht aan te besteden.

Ook in onze mediatheek wordt elk jaar weer aandacht besteed aan Paarse Vrijdag. De mediathecaris maakte weer een selectie van boeken over dit onderwerp.