• Stichting Markland College en SVM tekenen intentieverklaring voor samenwerking

Stichting Markland College en SVM tekenen intentieverklaring voor samenwerking

Stichting Markland College en Stichting Vakopleidingen Metaal West-Brabant (SVM) zien kansen om de ontwikkeling en het aanbod van het technisch onderwijs in de regio samen te verstevigen.

Regionale kansen
Met name samenwerking tussen het Markland Oudenbosch en SVM biedt kansen om het technisch (vervolg)onderwijs in de regio te versterken en tegemoet te komen aan de behoeften in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Stichting Markland College verzorgt voortgezet onderwijs en zoekt daarbij samenwerking met partners in de regio. SVM faciliteert vakonderwijs als onderdeel van opleidingen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

“Door samen op te trekken zijn er veelbelovende mogelijkheden om het technisch onderwijs naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast kunnen de scholen van elkaars (onderwijs)expertise profiteren. “De vraag naar goed opgeleide medewerkers neemt alleen maar toe. Door de handen ineen te slaan kunnen we heel gericht opleiden”, aldus Michiel Maas, rector van het Markland Oudenbosch.

“SVM heeft jarenlang een afbreuk gezien van de technische afdelingen van andere vmbo-scholen. Door samenwerking kunnen leerlingen nu opnieuw de weg vinden van het Markland Oudenbosch naar SVM, ook op een hoger instroomniveau. Het streven van SVM is ook dat we het uitstroomniveau van de door SVM opgeleide leerlingen op een hoger niveau willen brengen. Door deze nauwe samenwerking, beogen we dat te bereiken”, aldus Martien Kats, directeur SVM.

Duurzame verbinding
De intentieverklaring is een startpunt voor de nadere samenwerking. Het Markland Oudenbosch en SVM gaan gezamenlijk onderzoeken of en hoe de samenwerking tussen beide organisaties vormgegeven kan worden. Het doel is om tot een bestuurlijke verbinding te komen. Door deze vorm van samenwerking kunnen partijen een rijk aanbod aan voortgezet en beroepsonderwijs realiseren. Voor leerlingen op bijvoorbeeld het Markland betekent dit meer keuzemogelijkheden naast hun vakken, zoals technisch onderwijs op de havo. Daarnaast stelt het de scholen in staat om hun organisaties verder te ontwikkelen en te professionaliseren.

De intentieverklaring past binnen het landelijke beleid om brede samenwerkingen tussen voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs mogelijk te maken. “We zien al langer dat samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs nodig is om ambities waar te maken. Deze intentieverklaring is een mooie eerste stap om leerlingen een vloeiende route in het technische onderwijs aan te bieden”, aldus Martien Kats, directeur van SVM. Het onderzoek tot de beoogde samenwerking gaat natuurlijk gepaard met consultatie van de betrokken geledingen bij beide organisaties.

Eerste officiële stap
Het tekenen van de intentieverklaring is de eerste officiële stap om tot een duurzame samenwerking te komen. “Samen kunnen we het verschil maken in onze regio en komen we tot nog beter onderwijs voor onze leerlingen”, aldus Stichting Markland College en SVM.