• Outdoor Escape Hoeven

Outdoor Escape Hoeven

Tycho, Naomi en Nicky uit havo 5 kozen Outdoor Escape Hoeve uit als opdrachtgever voor hun Meesterproef voor het vak Technasium O&O (Onderzoeken & Ontwerpen).

Hun opdracht was om een Escape-Box te ontwerpen gericht op kinderen.

De afgelopen weken hebben een aantal brainstormsessies en gesprekken plaatsgevondenen en werd feedback aan hen gegeven. Op die manier is er een heel goed prototype ontstaan voor deze Escape-Box.

Vandaag d.d. 27 maart was de eindpresentatie die verliep heel goed. Volgende week volgt de eindpresentatie voor familie en medestudenten.

De leerlingen hebben het zelfs zo goed gedaan dat de Outdoor Escape Hoeven voornemend is dit prototype verder uit te werken tot een volwaardige Escape-Box!