• Afscheid van twee routiniers

Afscheid van twee routiniers

Weer zijn er twee routiniers uit ons docentencorps weg!

Vandaag 19 april stond het afscheid van de heer Van Gelder en de heer Wevers op de kalender. Beiden verlaten onze school vanwege het bereiken van hun pensioengerechtigde leeftijd.

De heer Van Gelder was jarenlang docent elektrotechniek, voordat de profielen in het vmbo ingevoerd werden. Daarna werd hij docent PIE, waar het onderdeel elektro ondergebracht was. De heer Van Gelder, die ook bekend was om onder andere zijn schaakkwaliteiten, neemt na het examen PIE definitief afscheid van onze school.

De heer Wevers, die vele jaren geleden het primair onderwijs verruilde voor een baan op onze school, was een van de docenten Nederlands op onze school. Hij was een vakdocent, die zijn leerlingen tot lezen probeerde te stimuleren. Hij blijft als vrijwilliger aan onze school verbonden, o.a. in de rol van toezichthouder bij de huiswerkklas.

Tijdens een gezellig samenzijn, speechte teamleider de heer Van Loon, waarbij de karakteristieke kenmerken van beide docenten tegen het licht gehouden werden. Van teamleider mevrouw Lippens kregen beiden bloemen en cadeaus overhandigd.

We hopen, dat beide oud-collega’s, als hun werktijd er echt op zit, nog lang mogen genieten van hun vrije tijd.