• Dansgezelschap De Stilte

Dansgezelschap De Stilte

Dansgezelschap De Stilte zet leerlingen OGA4 en OM3D in beweging ......

Moderne dans behoort tot de wereld van de kunsten. Roept vragen op, kleine en grote. Draagt bij aan het leren kennen van onszelf. Wie naar kunst kijkt, kijkt naar zichzelf. Juist bij het beoefenen en beschouwen van kunst komen we erachter dat wij allen hetzelfde zijn en toch anders. Dat ieder mens zijn eigen beleving kent. En dat die verschillen bijzonder zijn.

Dansgezelschap De Stilte ziet als zijn taak om kinderen mee te nemen in de wereld van kunst. Niet alleen door zelf te dansen, maar ook door te kijken naar dans.

“De Stilte doet een beroep op spel en fantasie van kinderen. Fantasie is de motor van vernieuwing, van anders zien, anders handelen. Het genot is het begin, de verwondering het vervolg, de creatieve daad het eindresultaat.´

Hoe kan dans bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen? Goed onderwijs gaat niet alleen over het ontwikkelen van schoolse vaardigheden als taal en rekenen, maar ook over het ontwikkelen van vaardigheden die ten grondslag liggen aan de persoonsvormende ontwikkeling van kinderen. Met dans dragen wij hieraan bij.

Wij leggen het accent op de eigen beleving en creativiteit. We spreken het kind het liefst als individu aan. We merken dat door samen te dansen en te praten over dans, kinderen leren om respectvol met elkaar om te gaan. Dans draagt dus bij aan een positieve leeromgeving, niet alleen in het danslokaal maar ook daarbuiten.