• OHV Delta

OHV Delta

De Delta-klas is een klas op het Markland Oudenbosch voor meer- en hoogbegaafde leerlingen voor wie het (even) niet lekker loopt in de reguliere klas.

Bijvoorbeeld omdat het daar te druk is, of omdat er andere zaken zijn die spelen waardoor diegene zich niet goed kan concentreren op het schoolwerk. Dit kan een reden zijn waardoor deze leerling minder naar school gaat. Leerlingen van klas 1 tot en met klas 6 kunnen bij ons terecht. De duur waarin een leerling in deze Delta-klas kan zitten verschillen.

Hoe ziet deze groep er uit?
Er zal elke dag een mentor, een coach en een assistent op de groep aanwezig zijn zodat er genoeg hulp is voor het schoolwerk is en ook tijd voor een gesprek en begeleiding. Er wordt met een huiskamer en een leslokaal gewerkt. De vakdocenten van het Markland helpen met de inhoud waar nodig, en er wordt een programma op maat gemaakt. Het is dus mogelijk vakken op verschillende niveaus af te ronden. We werken met een fasesysteem waarin we toewerken naar duidelijke doelen.

Aanmeldprocedure
Aanmelding voor Ohv Delta kan alleen via de school van herkomst, het samenwerkingsverband of de leerplichtambtenaar. Overleg met de zorg coördinator of de intern begeleider of Ohv Delta iets voor uw kind is en neem contact met ons op voor meer informatie via ons emailadres info@deltavoorziening.nl.