• Theatergroep PlayBack

Theatergroep PlayBack

De afgelopen week (week 45) heeft theatergroep PlayBack vier indrukwekkende voorstellingen opgevoerd in de Utopiazaal, met als centraal thema armoede.

Eind november volgt de laatste theaterdag. In samenwerking met de Gemeente Halderberge is ervoor gekozen om alle eerstejaars brugklassers deze voorstelling aan te bieden.

Geld hebben lijkt essentieel voor jongeren, om mee te kunnen doen met leuke dingen die geld kosten. Zeggen dat je geen geld hebt, kan lastig zijn. Maar schulden zijn snel gemaakt. Daarom is het belangrijk al jong met geld om te leren omgaan. Met het theaterprogramma willen de acteurs schaamte rondom schuld en armoede doorbreken, zodat jongeren gemakkelijker om hulp durven vragen.

'Rijk' vertelt het verhaal van vijf jongeren uit verschillende gezinssituaties. De één heeft geld om wekelijks een nieuwe outfit te kopen, de ander moet sparen voor sportschoenen. Wat doe je als je telefoon stuk is en je blut bent? Schaam jij je, als je niet het ‘goede’ merk draagt? De jongerenvoorstelling 'Rijk' laat zien hoe (wel of geen) geld hebben je imago positief of negatief kan beïnvloeden.