• Ioniserend stralenpracticum

Ioniserend stralenpracticum

Natuurkundeleerlingen examenklassen havo en vwo aan de slag met ioniserend stralenpracticum.

Het ioniserende stralenpracticum (ISP) geeft leerlingen bij het vak natuurkunde in de bovenbouw van havo en vwo de mogelijkheid om experimenten uit te voeren met radioactieve bronnen en röntgentoestellen, aansluitend bij de kernbegrippen en contexten in het voor het centraal examen verplichte subdomein medische beeldvorming.

Daarvoor beschikt het ISP over een drietal mobiele laboratoria, met elk meer dan twintig experimenten. Deze experimenten worden voor een dag door een van de drie practicumleiders opgesteld in een normale practicumruimte op een school. Afgelopen week waren onze leerlingen van havo 5 en vwo 6 aan de beurt om aan de slag te gaan.