• MR, oudercommissie, leerlingenraad

MR, oudercommissie, leerlingenraad

Binnen de school is er een medezeggenraadsraad actief, er is een zeer betrokken en actieve oudercommissie en een enthousiaste leerlingenraad.
Leden van de MR Oudenbosch hebben zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Markland College.

De medezeggenschapsraad (MR), waarin personeelsleden, ouders/verzorgers en leerlingen zitting hebben, is binnen het onderwijs het enige vertegenwoordigende orgaan met wettelijke bevoegdheden. Behalve adviezen over onderwerpen die met het beleid van de directie of het bestuur te maken hebben, is er soms ook instemming vereist, afhankelijk van het onderwerp. Daarnaast denken ze mee over het schoolplan, het schoolfonds, het personeelsbeleid, de vakantieregeling en vele andere beleidskwesties.
De eindverantwoordelijkheid voor besluiten en initiatieven ligt bij schoolbestuur en directie.                                   
De MR Oudenbosch is als volgt samengesteld:
vier personeelsleden
twee leerlingen
twee ouders/verzorgers

GMR

De medezeggenschapsraad van het Markland College Oudenbosch en de medezeggenschapsraad van het Markland College Zevenbergen maken deel uit van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Markland College.
De GMR houdt zich bezig met de rechtspositie van personeel en de centrale kaders voor beleid waaraan de scholen in Oudenbosch en Zevenbergen zich moeten houden. 

De GMR is als volgt samengesteld:
twee personeelsleden van het Markland College Oudenbosch
twee personeelsleden van het Markland College Zevenbergen
één ouder/verzorger van het Markland College Oudenbosch
één ouder/verzorger van het Markland College Zevenbergen
één leerling van het Markland College Oudenbosch
één leerling van het Markland College Zevenbergen
 
Oudercommissie
Op onze school hebben we een zeer betrokken en enthousiaste oudercommissie.
Er worden regelmatig vergaderingen gehouden waarbij ook de rector en/of een teamleider aanwezig is en de leden van de commissie verrichten hand- en spandiensten bij tal van activiteiten zoals bij de open dag, diploma-uitreikingen, de versieringen op school in de decembermaand, enzovoort.
E-mailadres oudercommissie: ocmlcoudenbosch@markland.nl

Leerlingenraad
In de leerlingenraad vwo/havo van het Markland College Oudenbosch zitten leerlingen die zich in willen zetten voor diverse activiteiten. Daarnaast schuiven vertegenwoordigers van de leerlingenraad, die begeleid wordt door docente mevrouw Grootenboer, regelmatig aan bij directievergaderingen om zaken die leven onder de leerlingen, te bespreken. 
(Heb jij een idee, tip of top? Neem dan contact op met de leerlingenraad vwo/havo!)