• Inspectie van het Onderwijs

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de school. Op de website van de Inspectie vindt u informatie over de kwaliteit van het bestuur en onze scholen. In het rapport van januari 2019 schrijft de Inspectie het volgende: Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland.

Het vierjaarlijks onderzoek is uitgevoerd bij het bestuur van Stichting Markland College.

Wat gaat goed?
Het bestuur en de scholen van Stichting Markland College zorgen voor onderwijs dat voldoet aan de basiskwaliteit. Het bestuur heeft voldoende zicht op het onderwijs op de scholen Markland Oudenbosch en Markland Zevenbergen en stuurt bij wanneer dat nodig is. Op beide scholen is het onderwijs volop in ontwikkeling en zijn eigen ambities zichtbaar. Tot slot is het bestuur financieel gezond. Het bestuur weet hoeveel geld het nu en in de toekomst nodig heeft voor het geven van goed onderwijs

Wat kan beter?
Het bestuur heeft als eigen ambities: maatwerk voor iedere leerling en onderwijs verbonden met de omgeving. Hoewel er eerste stappen zijn gezet met buitenschools leren, het gebruik van ICT in de lessen en keuzewerktijd, is er nog verdere ontwikkeling nodig om deze doelen te realiseren.