• Inspectie van het Onderwijs

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de school. Op de website van de inspectie vindt u via de knop ‘Zoek en vergelijk’ informatie over de kwaliteit van onze school. U kunt hier ook scholen met elkaar vergelijken en als u de verschillende onderwijstypen aanklikt, ziet u de meerjarenopbrengsten.

In het opbrengstenoverzicht ziet u het rendement onderbouw, het bovenbouw succes, gemiddelde cijfer centraal examen en het cijfer schoolexamen minus cijfer centraal examen.