• Tevredenheid

Tevredenheid

Het Markland Oudenbosch doet jaarlijks kwaliteitsonderzoek en werkt daarvoor samen met kwaliteitscholen.nl. Kwaliteitscholen verzorgt de internettoepassing waarmee scholen de kwaliteit kunnen volgen.

Honderden scholen in Nederland maken gebruik van deze toepassing, hierdoor heeft het Markland Oudenbosch bij elk onderzoek een goede vergelijking met andere scholen.

Regelmatig onderzoekt het Markland Oudenbosch bij verschillende doelgroepen door middel van vragenlijsten de kwaliteit van de school:

* Tevredenheid bij brugklassers en derdeklassers voor Scholen op de kaart
* Tevredenheid bij ouder(s)/verzorger(s) van derdeklassers voor Scholen op de kaart.
* Tevredenheid van alle ouder(s)/verzorger(s) (driejaarlijks).
* Tevredenheid van medewerkers (jaarlijks).