Beroepsgerichte leerwegen kader en basis

Onze leerlingen van de beroepsgerichte leerwegen kader en basis volgen les in het leshuis beroepsgerichte leerwegen. Binnen de schoolmuren beschikken we over echte werkplekken waardoor de leerlingen goed voorbereid kunnen worden op de vervolgopleiding in het mbo. 

Trots zijn we op ons restaurant De Marklander waar u gezellig kunt komen eten.

Het nieuwe vmbo: profielen
In de bovenbouw (klas 3 en klas 4) van de beroepsgerichte leerwegen wordt gewerkt met de beroepsgerichte profielen. Doel van deze structuur is dat de beroepsgerichte programma’s in het vmbo nog beter aan gaan sluiten op actuele ontwikkelingen in het beroepenveld en de vervolgopleidingen binnen het mbo. 

Een profiel is altijd een combinatie van theorie en praktijk.
Het bestaat uit algemeen vormende vakken (avo-vakken), het beroepsgerichte profielvak en beroepsgerichte keuzevakken.

Klik hier voor de profielen die je bij ons kunt kiezen!

In het schooljaar 2017-2018 zijn de eerste beroepsgerichte vmbo-examens nieuwe stijl afgenomen. Dat betekent dat de leerlingen die dan geslaagd zijn voor het examen een diploma hebben gekregen dat is opgebouwd uit een profielkern - bijvoorbeeld voor de afdeling elektrotechniek de kernen Produceren, Installeren en Energie -, met daarnaast een aantal keuzedelen waarin de leerling zich verder heeft ontwikkeld.