• Technasium

Technasium

Het Technasium met het vak Onderzoek&Ontwerpen is op onze school een onderwijsstroom voor vwo- en havoleerlingen.

In het Technasium staan de bètavakken centraal en meer! Je bent bezig met onderzoeken en ontwerpen en gaat je ontwerp ook nog eens presenteren!

Er zijn raakvlakken met wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie, maar ook wordt er een beroep gedaan op creatieve vaardigheden wanneer bijvoorbeeld een maquette moet worden gemaakt.

Onderzoek&Ontwerpen, afgekort o&o, is het vak binnen het Technasium.

Je leert: 
  • onderzoeken
  • informatie verzamelen
  • ontwerpen
  • samenwerken
  • zelfstandig werken
  • plannen en organiseren
  • projectgericht werken
  • presenteren

Het schooljaar is opgegedeeld in projecten en tijdens deze projecten ben jij de beroepsbeoefenaar van een bedrijf of instelling met een vraagstuk op technisch terrein.

Het zijn dus opdrachten uit de praktijk die inhoud geven aan de projecten. Door samen te werken met bedrijven, overheidsinstanties en instellingen zie je hoe de praktijk van hoger opgeleide bètatechnici eruit ziet en waar zaken toe dienen.

De opdrachten worden gezocht in de thema’s industrie, verkeer, zorg en welzijn, recreatie en toerisme, wonen, landbouw en landschapsinrichting en kunst en cultuur.

Wanneer opdrachtgevers een idee hebben voor een opdracht of een geheel andere kijk op een bestaand probleem willen, wordt door de o&o-docenten van onze school samen met de opdrachtgever een opdracht voor jou als leerling gedefinieerd. Je gaat een keer op bezoek bij de opdrachtgever en werkt vervolgens in een groepje het project op school uit. De opdrachtgever is ook bij de eindpresentaties aanwezig en beoordeelt samen met de docenten het resultaat.

Lees nog meer over het Technasium op de website van Stichting Technasium!