• Sportieve keuzes

Sportieve keuzes

Naast de reguliere lessen lichamelijke opvoeding (lo):
  • Markland Sportland (klas 1 en 2)
  • mogelijkheid tot deelname aan hardloopwedstrijden in Roosendaal en Oudenbosch
  • sportdagen
  • softbaltoernooi
  • SOLO (sportoriĆ«ntatie)-programma
  • het vak Bewegen Sport en Maatschappij (BSM) voor bovenbouw havo en vwo

Markland Sportland
Zit je in de brugklas of klas 2? Dan kun je deelnemen aan Markland Sportland. Markland Sportland is er voor die leerlingen die het leuk vinden om meer te sporten dan op het rooster staat. Daarnaast maken de leerlingen kennis met sporten die niet tot het reguliere lesprogramma behoren.

Hardlopen
Elk schooljaar nemen we in juni deel aan de 10 en 6,4 kilometer van het grootse hardloopevenement in Roosendaal.
Tevens wordt er in Oudenbosch deelgenomen aan de Pagnevaartloop van AVO!