• Technasium

Technasium

Het Technasium met het vak onderzoek&ontwerpen is op onze school een onderwijsstroom voor vwo-en havoleerlingen.
In het Technasium staan de bètavakken centraal en meer! De leerling is bezig met onderzoeken en ontwerpen en gaat zijn/haar ontwerp ook nog eens presenteren!

Er zijn raakvlakken met wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie, maar ook wordt er een beroep gedaan op creatieve vaardigheden wanneer bijvoorbeeld een maquette moet worden gemaakt.

Onderzoek&Ontwerpen
Onderzoek&Ontwerpen, afgekort o&o, is een vak dat in het eerste leerjaar ter kennismaking wordt gegeven aan alle gymnasium/atheneum-, atheneum/havo- en havoleerlingen.

Je leert:

  • onderzoeken
  • informatie verzamelen
  • ontwerpen
  • samenwerken
  • zelfstandig werken
  • plannen en organiseren
  • projectgericht werken
  • presenteren

Wanneer je aan het eind van het brugklasjaar kiest voor het Technasium, ga je tijdens vier projecten per jaar de rol spelen van een beroepsbeoefenaar van een bedrijf of instelling die een vraagstuk heeft op te lossen op technisch terrein.

Opdrachten uit de praktijk geven inhoud aan de projecten. Door samen te werken met bedrijven, overheidsinstanties en instellingen zien leerlingen hoe de praktijk van hoger opgeleide bètatechnici eruit ziet en waar zaken toe dienen.

De opdrachten worden gezocht in de thema’s industrie, verkeer, zorg en welzijn, recreatie en toerisme, wonen, landbouw en landschapsinrichting en kunst en cultuur.

Wanneer opdrachtgevers een idee hebben voor een opdracht of een geheel andere kijk op een bestaand probleem willen, wordt door de o&o-docenten van onze school samen met de opdrachtgever een opdracht gedefinieerd voor de leerlingen. De leerlingen gaan een keer op bezoek bij de opdrachtgever en werken vervolgens het project op school uit. De opdrachtgever is ook bij de eindpresentaties aanwezig en beoordeelt samen met de docenten het resultaat.

Lees nog meer over het Technasium op de website van Stichting Technasium!