• Kernteams

Kernteams

Bij het vwo, havo en mavo wordt in klas 1 en 2  gewerkt met kernteams.
Dat betekent dat de mentoren in elkaars klas lesgeven. Het kernteam bespreekt wekelijks de prestaties, inzet en het gedrag van de leerlingen.

Bij de beroepsgerichte leerwegen zijn er vijf kernteams:

  • klas 1
  • klas 2
  • klas 3 en 4 sector techniek
  • klas 3 en 4 sector zorg en welzijn
  • klas 3 en 4 sector economie