• Keuzebegeleiding (LOB) / decaan

Keuzebegeleiding (LOB) / decaan

De keuze maken voor een vervolgopleiding, een beroepssector en het leren kennen van de eigen kwaliteiten doet iedere leerling op eigen wijze. Leerlingen maken dit proces zelf door, gebruikmakend van de ondersteuning die hen wordt geboden door bijvoorbeeld gesprekken met de mentor of decaan, informatieavonden of voorlichtingen.

LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding) is een zelfstandig uit te voeren vak binnen het voortgezet onderwijs.

Op onze school staan de deuren van decaan mevrouw F. Schrauwen altijd open voor onze leerlingen en hun ouders/verzorgers die een vraag hebben m.b.t. vervolgopleiding en beroepskeuze.