Amar speelt Ali


Amar liet donderdag 20 oktober zien en horen, hoe leuk een goede cabaretier is. Iemand die de leerlingen van het begin tot het eind wist te boeien.

Amar speelde zijn programma Amar speelt Ali met verve voor onze leerlingen van klas 3 mavo, kader en basis. Natuurlijk, het was verplicht voor ckv, maar het was een heerlijk verplicht uur!