• Hoofdconducteurs voor de klas

Hoofdconducteurs voor de klas

Deze week hebben twee hoofdconducteurs van de Nederlandse Spoorwegen, in het kader van het project Moondog, voorlichting gegeven aan de tweedeklassers van onze school.

Moondog is een voorlichtingsprogramma bestemd voor jongeren van 14-18 jaar. Twee hoofdconducteurs in uniform bezoeken tweedejaars leerlingen van het voortgezet onderwijs, met als doel de (mogelijke) gevolgen van agressie en groepsgedrag bespreekbaar te maken onder deze doelgroep. In de praktijk blijkt namelijk, dat de meeste overlast op dit gebied veroorzaakt wordt door deze leeftijdscategorie.

De hoofdconducteurs maken naast de leuke kanten van hun vak, ook een aantal minder prettige zaken mee. Dat is de reden van hun bezoek. In een interactief en twee lesuren durend programma, praten zij samen met de jongeren over de gevolgen van agressie en groepsgedrag in de stationshal, op het perron en in de trein.