• Veiligheid op het internet

Veiligheid op het internet

Deze week stond voor alle brugklasleerlingen het project "Veiligheid op het internet" van bureau Halt op het onderwijsprogramma: "Vooral jongeren hebben niet altijd door waar hun digitale acties toe kunnen leiden.
Soms lijkt iets onschuldig maar heeft het grote gevolgen en kan het zelfs strafbaar zijn."

Aan de hand van echte casussen werd door een medewerkster van bureau Halt met de leerlingen onderzocht wanneer  een grens wordt overschreden en werd gesproken over de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag op internet.