• Excursie Aken

Excursie Aken

De leerlingen van 4 mavo, met Duits in het vakkenpakket, hebben woensdag 30 november een excursie naar Aken gemaakt. Kijk meer >

Onder begeleiding van de docenten Duits, mevrouw De Winter en meneer Schouwenaars, en teamleider mavo, meneer Van Loon, liepen de leerlingen 's morgens een route langs de meest opvallende punten in de binnenstad van Aken, waarbij een 40-tal vragen beantwoord moest worden.

Na de lunchpauze moesten de leerlingen in het Duits een aantal gesprekken voeren met passanten. Beide onderdelen komen in het voorjaar van 2017 terug in het mondeling schoolexamen.

> De excursie in beeld!