• Vuurwerk

Vuurwerk

In Nederland mag je vuurwerk afsteken vanaf 18.00 uur op 31 december tot 02.00 uur op 1 januari. Niet eerder. 

Zeker ook niet op school of in de omgeving van school.

Het in bezit hebben en/of afsteken van vuurwerk en alles wat daarmee te maken heeft, op het schoolplein of in de omgeving van de school, leidt onherroepelijk tot schorsing.