• Markland Oudenbosch VECON Business School

Markland Oudenbosch VECON Business School

Woensdag 5 oktober heeft het Markland College Oudenbosch het certificaat ontvangen voor het feit, dat de school sinds dit schooljaar gecertificeerd is als VECON Business School.

Docent meneer Schouwenaars, tevens coördinator van het project voor leshuis mavo, ontving uit handen van de heer Van den Boomgaard, namens de VBS, ook nog de bijbehorende plaquette en de vlag van de VBS.

Een VECON Business School kenmerkt zich door extra aandacht voor de economische aspecten van de maatschappij en voor de talenten van leerlingen op bijvoorbeeld het gebied van ondernemerschap.

Alle leerlingen krijgen in de onderbouw les in economie en ze nemen deel aan een project, waarin economie centraal staat. Naar keuze van de school staan bijvoorbeeld ook financiële educatie, een ondernemerschapstest, een stage of een les door een ondernemer op het programma.

In de bovenbouw zijn er volop mogelijkheden voor de leerlingen om hun kennis te verdiepen en/of te verbreden. De school biedt een aantal modules aan uit een lijst, die o.a. het spelen van een managementgame, het opzetten van een eigen bedrijf, presentatievaardigheden, lessen in samenwerking met een vervolgopleiding, een combinatie van maatschappelijke stage en een opdracht, waarin de relatie tussen vrijwilligerswerk en economie aan de orde komt, bevat.