• Aanmeldingsprocedure + aanmeldformulier

Aanmeldingsprocedure + aanmeldformulier

Wilt u uw zoon of dochter graag aanmelden bij het Markland College Oudenbosch? Hieronder vindt u meer informatie over de aanmeldingsprocedure.

1.    Het eindadvies van de basisschool staat centraal.

2.    Het eindadvies van de basisschool is gebaseerd op:

-       Leerprestaties
-       Plaatsingswijzer
-       Persoonskenmerken

3.    Het eindadvies van de basisschool is leidend bij de toelating.

4.    De toelatingscommissie van het Markland College bepaalt de toelating en de plaatsing.

5.    De aanmelding vindt plaats op 12 en 13 maart 2019 van 16.00 uur tot 19.30 uur.

6.    De aanmelding geschiedt door de ouder(s)/verzorger(s) en uw zoon of dochter komt natuurlijk mee.

7.    U neemt mee:
-       Een ingevuld aanmeldingsformulier
-       Aanmeldingsformulier Technasium (indien van toepassing)
-       Het leerlingenprofiel dat u van de basisschool ontvangt
-       Een paspoort of identiteitsbewijs waarmee de leerling zich kan identificeren;
        een uittreksel uit het persoonsregister (waar een BSN-nummer op vermeld staat) is ook mogelijk
-       Indien van toepassing: andere voor het onderwijs relevante informatie

8.    Uiterlijk 1 mei 2019 ontvangt u bericht over toelating en plaatsing.

9.    De kennismakingsmiddag voor de nieuwe brugklassers vindt plaats op woensdagmiddag 19 juni 2019.

10.  Advies en plaatsing:

Advies basisschool        Toelaatbaar tot         
vwo vwo (+)
havo/vwo havo/vwo
havo* havo/vwo
mavo/havo
mavo/havo mavo/havo
mavo* mavo/havo
kader/mavo
kader/mavo kader/mavo
kader* kader/mavo
basis/kader
basis/kader basis/kader
basis basis/kader

*Bij deze enkelvoudige adviezen hangt de plaatsing af van het advies van de basisschool, rekening houdend met de wens van leerling en/of ouder(s)/verzorger(s).