• Aanmelden voor hogere leerjaren

Aanmelden voor hogere leerjaren

Kom je van een andere school voor voortgezet onderwijs en wil je bij onze school instromen in een leerjaar vanaf klas 2 of hoger? Neem dan contact met ons op.