Vrijdag 3 februari filmavond voor ouders


De oudercommissie vwo/havo en oudercommissie mavo/bgl bieden de ouders van leerlingen van het Markland College Oudenbosch ook dit schooljaar weer een gezellige filmavond aan. Gekozen is voor de film Soof 2, die vrijdagavond 3 februari vertoond zal worden in de Utopiazaal. Vanaf donderdag 26 januari kunnen ouders hun zoon of dochter een toegangsbewijs (maximaal 2) af laten halen bij de conciërge of de mediatheek. (> De uitnodiging die is verstuurd.)