Informatie aanmelden brugklas

> Informatie over aanmelden: de aanmeldingsprocedure, tijdlijn, welke stukken bij aanmeldformulier, plaatsingswijzer, studiepalet, enzovoort.

Bovenstaande informatie is verstrekt tijdens algemene presentatie op informatieavonden d.d. 24 en 25 januari 2017.