Grootse presentatie deelnemers voorlopersproject


Woensdag 1 februari werd het voorlopersproject, waaraan dit schooljaar 142 leerlingen hebben deelgenomen, afgesloten met een grootse presentatie voor de ouders.

In de Utopiazaal lieten de basisschoolleerlingen die deel hadden genomen aan de masterclasses wiskunde, Frans of klassieke talen, zien en horen wat ze hadden geleerd; bij de beroepsgerichte leerwegen gingen de deelnemers voor de presentatieles naar de keuken, de techniekwerkplaats of het zorgplein.
Alle deelnemers kregen tot slot van de presentaties een certificaat van het Markland College!

Meneer Antens filmde (zie filmpje hierboven).
> Plus enkele foto's presentatieles voorlopers beroepsgerichte leerwegen