• Sietze (havo 5) spijkert hier Gijs (vwo 1) bij in het vak Engels.
  • Sietze (havo 5) spijkert hier Gijs (vwo 1) bij in het vak Engels.
  • Sietze (havo 5) spijkert hier Gijs (vwo 1) bij in het vak Engels.

Lentorenproject een groot succes!

Het lentorenproject is weer in volle gang: brugklasleerlingen kunnen voor bijles voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen terecht bij plm. 30 leerlingen uit de bovenbouw van mavo (nieuw dit schooljaar!), havo en vwo.

Voor de kerstvakantie hebben de lentoren een workshop gevolgd waarin ze handvatten kregen om met voldoende zelfvertrouwen de begeleidingslessen te kunnen verzorgen. Daarnaast kunnen ze voor specifieke vragen terecht bij docenten mevrouw Maes en meneer Mendes, de organisatoren van het lentorenproject, en kunnen vak gerelateerde vragen worden gesteld aan de desbetreffende vakdocenten.
> In beeld

Het lentorenproject:
Wanneer een leerling moeite heeft met bijvoorbeeld Nederlands, Engels of wiskunde kan hij/zij deelnemen aan het lentorenproject. Lentor is een samenvoeging van leerling en mentor en binnen dit project geven leerlingen uit de hogere klassen van het vwo en havo bijles aan onze leerlingen van klas 1 en 2.  Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd.