• Bijzondere diploma-uitreiking

Bijzondere diploma-uitreiking


Het was woensdagavond 29 maart een groot feest in de Utopiazaal waar een trotse docente Frans, mevrouw Dias, het diploma DELF junior niveau A1 uitreikte aan onze vwo-leerlingen Alexandra Beens, Elaudine Vrijlandt, Kirsten Elsten, Tessa de Vugt en Willemijn van Spaandonk en het diploma DELF niveau A2 aan Dirk Jongmans, Frans Kroon, Lars Lever, Lysanne Oomen en Amber Snijders.
> De foto's
Alexandra, Elaudine, Kirsten, Tessa, Willemijn, Dirk, Frans, Lars, Lysanne en Amber, VAN HARTE GEFELICITEERD!


DELF junior (Diplôme d'études en langue française) is de Franse taaltoets voor middelbare scholieren van 12 tot 17 jaar. Het DELF is een officieel diploma van het Franse Ministerie van Onderwijs en een internationaal erkend bewijs van het taalniveau.Het diploma biedt een waardering voor de geboekte voortgang en werkt daarom motiverend voor de leerlingen.

Tijdens de voorbereiding op het DELF-examen zijn de leerlingen automatisch veel bezig met allerlei taalactiviteiten, wat tot vooruitgang leidt op zowel spreek- en luister- als schrijf- en leesvaardigheden.
De niveaus van het DELF komen overeen met het Europees Referentiekader van de Raad van Europa. Het uitgangspunt is dat de leerling onderdeel uitmaakt van de sociale omgeving, met de taal als middel.
Het examen is niet alleen gericht op taalkundige aspecten, maar ook op sociale en culturele competenties.

Bij het Markland College Oudenbosch wordt DELF momenteel aangeboden aan leerlingen van het vwo. Leerlingen die kiezen voor DELF volgen naast de reguliere lessen Frans. elke week één lesuur extra Frans.
Voor het examen wordt getoetst op luistervaardigheid, schrijfvaardigheid, leesvaardigheid en spreekvaardigheid. Dat laatste onderdeel wordt afgenomen door twee Franstalige examinatoren.