• Projectweek Wetenschap en wetenschappelijk onderzoek

Projectweek Wetenschap en wetenschappelijk onderzoek

Deze week staat er voor onze leerlingen van vwo 4 een projectweek Wetenschap en wetenschappelijk onderzoek op het onderwijsprogramma.
Vijf gastsprekers komen op school vertellen over hun deskundigheid en ervaringen, er zijn lessen in onderzoek en de leerlingen brengen een bezoek aan de Rechtbank en de Faculteit Militaire Wetenschappen in Breda en aan Nemo en het Tropenmuseum  in Amsterdam.
Maandag 3 april stonden academische lezingen op de agenda! > Twee lezingen in beeld

Gastsprekers zijn:

R. De Viet: historicus en afgestudeerd op de succesvolle aanvalstactieken van Michiel de Ruyter in zijn zeeslagen tegen de Engelsen. Hij zal o.a. ingaan op de vragen in hoeverre Michiel de Ruyter de strategie van het aanvallen in kiellinie zelf heeft bedacht of dat hij het van een ander heeft afgekeken.

E.M. Slot: psychologe aan de Universiteit van Utrecht. Ze doet veel (longitudinaal) onderzoek naar scholieren.

Lotte Claassen: student Rechtswetenschappen aan de universiteit van Tilburg. Zij zal ingaan op de vraag: ‘Hoe wetenschappelijk is de rechtspraak en het recht?’

Akbardjan Awan: docent natuurkunde. Hij vertelt over zijn begeestering voor natuurwetenschappen en onderzoek in het kader van zijn eerstegraads opleiding natuurkunde.

Nico van Tunen: student psychologie. Hij gaat in op ‘Hersenen, gedrag en onderzoek'.