• Eerste leerlingen nemen deel aan Cambridge Engels examen

Eerste leerlingen nemen deel aan Cambridge Engels examen

Zaterdag 13 mei jl. zorgden onze derdejaars van het vwo Kirsten Elsten, Floor van Heeswijk, Jieke Huijskens, Tobias Lansbergen, Kalea Orgers, Jennifer Otten, Lisanne Penning, Iris Snijders, Janne Sonnemans, Tristan van Triest en Zarah Voorderhaak voor een primeur: zij zijn de eerste leerlingen van onze school die deel hebben genomen aan het Cambridge English examen PRELIMINARY (PET).

In het kader van Verstrekt Taalonderwijs (VTO) wordt sinds het schooljaar 2014 – 2015 op onze school Cambridge Engels aangeboden: naast het normale programma kunnen leerlingen van het vwo een lesuur per week Cambridge English volgen.

De universiteit van Cambridge heeft al meer dan 100 jaar een afdeling die Engelse taalcursussen en de bijbehorende examens verzorgt (E.S.O.L.= English for Students of Other Languages). Wereldwijd, in 130 landen, worden jaarlijks op verschillende niveaus zo’n 5 miljoen diploma’s behaald.
De Cambridge-diploma’s van de verschillende niveaus worden internationaal erkend. Buitenlandse werkgevers erkennen bv. ADVANCED als garantie voor het vereiste taalniveau voor functies voor hoogopgeleiden. Ook voor toelating tot universitaire studies in het buitenland is het Cambridge diploma belangrijk.

De afgelopen drie schooljaren hebben de 11 vwo’ers ontzettend hard gewekt om het B1 – niveau te bereiken. Bij elk niveau horen de onderdelen lees-, schrijf-, luister- en spreekvaardigheid, grammatica en woordenschat) en de examens worden afgenomen door de British Council.

Docent Engels meneer Broeren: “Zaterdag vertrokken we om 7.00 uur ’s morgens vertrokken we met drie auto’s richting Amsterdam. Om 8.30 uur kwamen we in een kletsnat Amsterdam aan en een uurtje later gingen de aan de slag met Reading en Writing. Na een korte pauze volgden Listening en daarna in tweetallen Speaking. De eerste reacties waren positief. Kleine foutjes, maar over het algemeen vonden de leerlingen dat ze het goed hadden gedaan en moe, maar voldaan, kwamen we om half vier ’s middags weer in Oudenbosch aan. Nu is het spannend tot 26 juni a.s. want dan is de uitslag. Er volgt daarna een feestelijke diploma-uitreiking!”

> Zaterdag 13 mei in beeld